2009 hölls ett symposium om digitala lärresurser i en målstyrd skola. Man ville belysa hur digitala lärresurer blir tillgängliga och användbara i den pedagogiska verksamheten. Dagen dokumenteras i denna rapport som består av två delar. Del 1 är en en sammanfattning av Lena Olssons studie Digitala lärresurser i en målstyrd skola. Del 2 är en rapportering av symposiet den 5–6 mars 2009 där föredragshållarna presenterar sina texter.

Digitala lärresurser i en målstyrd skola – Skolverket

Tagged with:
 

One Response to Digitala lärresurser i en målstyrd skola – Skolverket

  1. [...] den som vill läsa mer och fördjupa sig rekommenderar jag Skolverkets rapport Digitala lärresurser i en målstyrd skola. Den kom till efter ett symposium som ställde sig frågan om digitala lärresurser blir [...]

UA-75648286-1