YouTube Preview Image

Ett bra exempel på en video som lär ut grunderna i kinesiska. Här såväl hörs språket, läses upp långsamt och upprepas samt syns både tecknen, pinyin (kinesiska med våra bokstäver) samt tonläget på de olika tecknen.

I många filmer och försök att lära ut detta gör man ofta något fel och utelämnar något av allt detta. Vi som lever med det latinska alfabetet behöver ju ofta få se också pinyin för att kunna läsa ut tecknen. Och tonerna för att få till det rätt.

YouTube – Beginner Chinese lesson part 1.

 

Comments are closed.

UA-75648286-1