Med glädje : Här är den lärarhandledning som jag skrev för Tidningsutgivarna Statens medieråd i december 2010. Den släpptes på en presskonferens 8 feb 2010.
Den riktar sig mot de yngre skolåren och handlar om hur man kan arbeta med nya medier, mediemedvetenhet, gryende källkritik och få eleverna att reflektera kring sin medieanvändning.

De får också själva bli medieuppfinnare och arbeta med att redovisa recensioner av webb, datorspel och tv-program. Ladda ned på:

Statens medieråd:
Lektionsmaterial för att arbeta med de yngre barnens medievanor – Medierådet.

Tidningsutgivarna:
Småungar och medier – lärarmaterial

Comments are closed.

UA-75648286-1