Varför inte låta eleverna göra sin redovisning i en animerad film? På engelska. Eller låta dem skriva en historia eller på att skriva dialog? Eller bara informera om något?
Man väljer figur, skapar rörelser och miljö och skriver en text. Texten läses sedan upp av den figur man valt och rörelserna gör det levande.
Xtranormal kan man göra egna animerade filmer. I filmen ovan har Kyrkmons skola söder om Sundsvall presenterar sig själv. Se fler exempel:

Sandra Wissting visar här några elevers film om Einstein där de låter honom berätta om sig själv, vem han är osv. Titta på elevernas film här:
http://fransandrashorisont.blogspot.com/2011/02/ebbas-och-annas-harliga-xtranormal-om.html

Chalmers bibliotek har också testat tjänsten. Läs mer om dem och se deras Einsteinfilm:
http://blog.lib.chalmers.se/2010/12/15/animera-filmer-med-xtranormal/

Tagged with:
 

Comments are closed.

UA-75648286-1