Vill du påverka IKT-utvecklingen i landets skolor? Har du idéer? Visioner? Gör dem hörda! Leverera in dem! Kommunicera ut dem!

Från regeringshåll efterlyser man förslag på hur man ska göra skolan och undervisningen bättre med IKT.
I en film på Regeringskansliets webbsida går nu Marita Ljung, statssekreterare till IT- och kommunikationsminister Anna-Karin Hatt, ut i en film med uppmaningen om att inkomma med inspel om hur skolan kan bli bättre med de digitala verktygen. Vad behövs? Hur ska man göra? Vad fungerar? Buss på och tyck till, tycker jag!

Man kan nu hoppas på att regeringen får in många idéer, att de kan förvalta dem och att detta inte bara är en PR-flört för att få oss att känna oss hörda. Jag ställer mig personligen lite frågande till om regeringen verkligen kommer bestämma sig för att ha råd med en seriös IKT-utveckling? Det spelar faktiskt roll. Man säger att man vill satsa. Men inte pengar. Få ihop det, den som kan.

IKT-utveckling på skolorna kan inte drivas bara av eldsjälar. De brinner ett tag och här och var men landets skolor och dess elever förtjänar något beständigare. En stor nationell satsning  som även omfattar lärarnas hela arbetssituation gynnar IKT-utvecklingen är mer än välkommen därute.

Jag har tidigare skrivit om att Skolverket kartlagt skolans utvecklingsbehov på IT-området.
OEDC har gjort en rapport som heter ”The new millennium learners”. Rapporten berättar att det är lärarnas efterfrågan som styr utbudet av digitala lärresurser.  Och om de efterfrågar öht beror på om de är motiverade. Om de är motiverade beror, i sin tur,  på hur satsningsvillig myndigheter och nationen är. Så satsa på Anna-Karin Hatt! Så kommer det att ordna sig!

För den som vill läsa mer och fördjupa sig rekommenderar jag Skolverkets rapport Digitala lärresurser i en målstyrd skola. Den kom till efter ett symposium som ställde sig frågan om digitala lärresurser blir tillgängliga och användbara i skolan.

Se filmen och tyck till om den nationella digitala agendan på: http://www.regeringen.se/sb/d/14375/a/166263

Tagged with:
 

Comments are closed.

UA-75648286-1