Currently viewing the tag: "creative commons"

CC Commons kommer att presentera en utbildningsstrategi inom två månader. I stora delar av världen pågår just nu diskussioner om öppna lärresurser och att tillgängliggöra material. Man pratar t ex om att statliga resurser ska ha en slags öppen licens som möjliggör för skolor att arbeta vidare med råmaterialet.
I viss länder, som t ex Polen och Brasilien har man t o m infört regleringar som säger att statliga resurser och projekt som finansierats med offentliga medel, ska ha öppen licens.

I september arrangeras en tredagarskonferens om Creative Commons, Creative Commons Global Summit i Warszawa. Kanske hinner den bli klar tills dess? Håll utkik!

http://www.iis.se/blogg/creative-commons-lanserar-utbildningsstrategi

Tagged with:
 

UR har länge producerat för kunskap. Nu diskuteras om deras innehåll ska bli tillängligt för andra typer av producenter. Det är intressant debatt – mest för att det uppluckrar gamla synsätt om vem som är distributör, producent och/eller kanal. Och för att det möjliggör en spännande synergieffekt. UR är bra på att producera kunskapsmedia men framtiden kanske visar att andra är bättre på att paketera och leverera den?

De program UR gör sänds i tv och ligger sedan på UR.se i sex månader. Landets skolor kan också, via sina mediecentraler, låna en kopia och titta på den i klassrummet. Detta diskuterar nu UR:s chef Erik Fichtelius i en debattartikel i DN.

Utgångspunkten i hans resonemang är att det som UR producerar har folket redan betalt.  Hur man kan nu ta det till nästa nivå i ett medielandskap som redan nu finns och på många sätt kommer skilja sig från det vi känner igen sedan tidigare?  Han frågar sig:

- Hur ska public service ställa sig till att programmen paketeras och tillgängliggörs av andra än oss själva? Detta blir särskilt påtagligt inom utbildningsväsendet. Hur ska vi göra med de privata företagare och digitala plattformsbyggare som kommer på nya sätt att lära barnen matematik, historia och medicin? Ska vi låsa in våra program så att inga skumma typer kan tjäna pengar? Eller ska vi tänka i nya banor?

Frågan är befogad och ligger väldigt mycket i tiden. Fichtelius påtalar att de gamla avtal som finns för de som varit med i produktionen, kanske inte stämmer så bra med det nya medieuniversum där de ska ut.

- Jag är inte så oroad över att det finns kommersiella medie- eller läromedelsföretag som tjänar pengar. Jag är mer bekymrad över hur vi i en helt ny digital värld ska nå ut med de program folket redan betalt för.

Andra saker som hindrar utvecklingen är, menar Fichtelius, lösenord och komplexa avtalslösningar. Han menar att en modern public service är att göra sitt material tillgängligt i så många plattformar som möjligt. Ett bra område att börja med detta är just kunskap, säger han. UR kommer därför nu att släppa en del av sitt material under Creative Commons-licens* så att skolorna kan ladda ned det, redigera och skapa t ex egna berättelser.

Spännande tankar. Jag är övertygad om att detta kan bli stort om det genomförs och ha genomgående betydelse för hur utvecklingen på skolorna kommer te sig. Nu återstår att göra material som faktiskt bygger på kursplanen och att lösa avtalsfrågorna. Buss på! säger jag.

Läs mer: http://www.dn.se/debatt/los-upphovsratten-och-slapp-ur-programmen-fria

* En internationell licenslösning där rättighetsinnehavare på olika sätt kan ange andras rätt att använda materialet fritt. Läs mer i mitt inlägg Creative Commons – en guide för lärare.

Tagged with:
 
UA-75648286-1