Currently viewing the tag: "IKT"

Hur kommer det sig att elever som spelar strategi-spel kan sitta koncentrerade i timmar men tappar koncentrationen på en lektion efter en kvart? Vilka förmågor har de eleverna?  Många stora framgångsrika företag vet. De ser nämligen förmågor som skolan ofta inte ser.

Det är därför företag som Google, Apple och Microsoft rekryterar personer som är spelledare i t ex World of warcraft till chefsposter, trots att de här personernas skolbetyg kanske inte är de allra bästa. Förmågan att lösa problem och kommunicera är viktigare för dem.

— Arbetsmarknaden efterfrågar elever med ledarskapsförmågor, simultankapacitet, uthållighet, med fallenhet för problemlösning och samarbete och som kan hantera språk på ett effektivt och kommunikativt sätt, säger SO-läraren och IT-pedagogen Stina Ekmark som arbetar på Myrsjöskolan i Nacka.

Stina Ekmark har låtit sina elever i åttan skapa egna appar och sett hur andra förmågor blommar upp när man tar in IT och arbetar med logik. Elever som ofta var svaga i traditionella ämnen fick nu vara bäst i klassen.  Nästan alla blev sedan också bättre i matematik. Stina Ekmark säger att när eleverna arbetade med programmering utvecklade de färdigheter i problemlösning som de hade användning av i andra ämnen.

Många skolor skulle kunna använda ny teknik mycket mer än i dag. Stina Ekmark tycker att man från och med högstadiet borde prioritera datorer framför traditionella läromedel. Hon säger:

— Vissa skolor har så dålig kapacitet att det är ett skämt. Att alla elever får samma förutsättningar med tillgång till datorer är en demokratisk fråga.

Läs mer i Lärarnas Tidning

Tagged with:
 

Vill du påverka IKT-utvecklingen i landets skolor? Har du idéer? Visioner? Gör dem hörda! Leverera in dem! Kommunicera ut dem!

Från regeringshåll efterlyser man förslag på hur man ska göra skolan och undervisningen bättre med IKT.
I en film på Regeringskansliets webbsida går nu Marita Ljung, statssekreterare till IT- och kommunikationsminister Anna-Karin Hatt, ut i en film med uppmaningen om att inkomma med inspel om hur skolan kan bli bättre med de digitala verktygen. Vad behövs? Hur ska man göra? Vad fungerar? Buss på och tyck till, tycker jag!

Man kan nu hoppas på att regeringen får in många idéer, att de kan förvalta dem och att detta inte bara är en PR-flört för att få oss att känna oss hörda. Jag ställer mig personligen lite frågande till om regeringen verkligen kommer bestämma sig för att ha råd med en seriös IKT-utveckling? Det spelar faktiskt roll. Man säger att man vill satsa. Men inte pengar. Få ihop det, den som kan.

IKT-utveckling på skolorna kan inte drivas bara av eldsjälar. De brinner ett tag och här och var men landets skolor och dess elever förtjänar något beständigare. En stor nationell satsning  som även omfattar lärarnas hela arbetssituation gynnar IKT-utvecklingen är mer än välkommen därute.

Jag har tidigare skrivit om att Skolverket kartlagt skolans utvecklingsbehov på IT-området.
OEDC har gjort en rapport som heter ”The new millennium learners”. Rapporten berättar att det är lärarnas efterfrågan som styr utbudet av digitala lärresurser.  Och om de efterfrågar öht beror på om de är motiverade. Om de är motiverade beror, i sin tur,  på hur satsningsvillig myndigheter och nationen är. Så satsa på Anna-Karin Hatt! Så kommer det att ordna sig!

För den som vill läsa mer och fördjupa sig rekommenderar jag Skolverkets rapport Digitala lärresurser i en målstyrd skola. Den kom till efter ett symposium som ställde sig frågan om digitala lärresurser blir tillgängliga och användbara i skolan.

Se filmen och tyck till om den nationella digitala agendan på: http://www.regeringen.se/sb/d/14375/a/166263

Tagged with:
 
UA-75648286-1