Currently viewing the tag: "ipad"

Boken snart är utdaterad. Nu kommer man lära på ett helt nytt sätt. Man kommer att nå många och undervisningen kommer utvecklas med all ny teknik. Känns det igen? Nå, året då man tänkte så var 1925. Thomas Edison sa att boken nog snart var utdaterad.  Filmprojektorn hade ju kommit. Han var helt säker på att man från och med nu skulle lära sig främst genom att se på film.  I den supermoderna framtiden.

Strax kom även radion och man nådde man miljontals elever med undervisningsmaterial genom etern.  Man såg enorm potential och möjligheter att utveckla undervisningen genom ny teknologi

New York City’s Board of Education var de första att sända undervisningsmaterial i radio. Film och ljud som kan produceras av få och upplevas av många. Sedan kom mer och mer teknik och vi har nu fått in interaktiva skrivtavlor och iPads och man kan göra interaktiva matematiklektioner med hjälp av telefoner med gps.

Ibland glömmer vi, att man troligen på den tiden, var lika förtjust i sin nya teknik och de möjligheter och förhoppningar man då såg – som vi är idag med våra interaktiva skrivtavlor och smarta pekskärmar av olika slag.
Häng med så kikar vi lite i backspegeln  på hur undervisningsteknologi sett ut för länge sedan.

Vad sägs om en platta där man ramat in bokstäver att efterhärma på ena sidan och en platt yta som man kan daska ungar med, på den andra? Den finns och är från 1600-talet.

I slutet av 1800-talet hade man infört en sk laterna magica, en lite projektor, i vissa skolor där man drog en bildsvit i sidled och fick fram bilder på en duk. Bara i Chicagos skolor fanns vid den här tiden 8000 sådana här apparater. Man kan ana en viss magi i rummet när man slår på den.


1930 kom overheadapparaten och den är nog en av de innovationer som haft längst livslängd av alla dessa då den fortfarande används idag på sina håll.

På 40-talet händer inte så mycket på när det gäller utbildningsteknologi. Kopieringsapparaten kommer och bläckpennan slår igenom på allvar.

I slutet av 50-talet gör man några vågade uppfinningar. En av dem är en läs-maskin. Maskinen kallas Reading Accelerator och syftade till att snabba upp läsningen. Att den också vände blad var en extra bonus. Kanske tyckte man att det tog så lång tid att göra det att maskinen gjorde det bättre. Motsatsen till interaktivitet, kan man tycka.

En annan spektakulär maskin man utvecklar är Skinners Ecuation Machine. Den levererar en fråga som syns i ett litet fönster och man kan mata in ett svar genom att skriva in det på en liten pappersremsa. När man gjort det kan man veva fram det rätta svaret och genast få reda på om det var rätt eller fel.
Man ansåg att det var rätt att eleven skulle kunna få reda på om det var rätt eller fel genast och att det gynnade inlärningen. Man tyckte att eleverna också blev mer entusiastiska och motiverade. En annan fördel man såg var att eleven kunde arbeta i sin egen takt och att man noggrant kunde planera momenten och genomföra en kunskapsprogression.

Se Skinner själv berätta om sin fantastiska lär-maskin:
YouTube Preview Image

Frågan man ställer sig idag är hur verklig och interaktiv undervisningen kan bli. På något sätt är det som om surfplattan sammanfattar alla de tekniker som tidigare snappats upp av skolvärlden och innehåller dem alla. Vi har ju film, ljud, interaktivitet och räknemaskiner i dem. Egentligen en snabbkopiering av tidigare utveckling och en ny förpackning med en datorkraft i botten som hjälper oss med beräkningar av logik, grafik och interaktivitet.
Det är lätt att skratta åt tidigare tiders maskiner och entusiasm för hur de ska förbättra vardagen.

Flera av de här gamla sakerna är ju egentligen rå-versioner av det vi har idag. Fast idag är det programvara på olika plattformar istället för olika enskilda maskiner. Egentligen har den supermoderna framtiden alltid varit här. Den är glädjande för det betyder ju att den kommer vara det imorgon också.

Läs mer och se fler maskiner på Edudemic.

Tagged with:
 

Kan man använda appar i terapi och specialpedagogik? Javisst!
Det finns en sajt som recenserar sådana. Therapyapp411.com handlar bara om appar som tränar tal och språk. Här recenserar man appar som är användbara för barn som behöver stöd i sin språk- och talutveckling.


Sidan är ett samarbete mellan fyra personer som alla arbetar med barn i behov av olika språkträning och de bjuder även in andra att bidra med recensioner.

Ofta kan man inte säga vad som är en bra app för utbildning och pedagogik. Väldigt ofta beror det på pedagogen och vilken inramning materialet får. I de här recensionerna listar de vilka förmågor man tränar med appen och vilka åldersgrupper den lämpar sig för.

Exempel:
I skrivande stund har de en app på topplatsen och som heter iWrite words. I den tränar man grundläggande motorik och öga-handkoordination genom att spåra bokstäver och siffror genom att med fingret. En markör visar var man ska börja sedan spårar man. Man kan minska storleken allt eftersom barnet gör framsteg. Om man ritar bokstaven på fel sätt skakar den och ger ifrån sig ett pip-ljud.

En annan app är Icoon som är en bildordlista ursprungligen framtagen för att man ska kunna ha med sig den på resa. Men den kan enkelt anpassas för fungera för dem med funktionshinder. Den visar vardagliga föremål och symboler uppdelade i 12 kategorier.
Denna app har endast bilder, inget ljud eller ord. Denna app är ett kommunikationshjälpmedel för personer med afasi, ALS, traumatisk hjärnskada, autism, cp-skada.

Therapyapp411.com hittar du mera recensioner och många idéer och uppslag när det gäller appar som tränar tal och språk, läsning, motorik öga-hand, perception, artikulation och fonologi med mera.  Det finns i nuläget en hel del att botanisera i och det är fler app-recensioner på ingång.

En annan källa med appar är Pedagogiskt Centrum i Södertälje som samlat länkar till appar. Här är det dock direktlänkar och inte några recensioner med.

Bokmärk genast!

Tagged with:
 


Ett roligt sätt att jobba med berättande och gestaltning kan vara genom att arbeta med Puppet Pals.
Den är enkel att använda och stimulerar fantasin. Arbeta i grupp eller par, samarbeta, skriv och planera. Spela in. Ha en filmfestival när alla visar sina filmer!

På Fredrikshovs Slottsskola har man jobbat med detta med F-3.
Läs mer hos Apple >

Film som visar hur man spelar in och hur det spelas upp: (Tyvärr är språket inte svenska eller engelska men jag tror ni förstår ändå)

YouTube Preview Image
Tagged with:
 
YouTube Preview Image

I Snösätraskolans 1:or arbetar man med iPad och det går väldigt bra!  Barnen får skriva först och får läsningen på köpet. Forma bokstäver kan man göra sedan. I 2:an. Det betyder inga pennor eller papper hela första året.

När de startar arbetet med att skriva för hand sedan är de då redan förtrogna med bokstäverna och vet om de är höga,  låga eller har öglor eller krokar. Och barnen blir snabbare läsare och skrivare.

- Det är stor skillnad. Innan jul skrev nästan alla. Jämför vi det med förr om åren så är nog dessa en termin före, säger Helen Jansson

I klassrummet på Snösätraskolan ska just lektionen börja. Läraren Helene Jansson initierar lektionen. Barnen är förväntansfulla. De ska jobba i par och i korridoren finns fyra lappar. En går ut och läser lappen och berättar för den andre som skriver in meningen på iPad:en. Sedan byter de.

På detta sätt får barnen dels träna sig i att minnas vad de läser och även röra sig på lektionen, men även att samarbeta.

Barnen har, när de kommer till skolan olika erfarenhet med sig och Helen Jansson berättar att det är väldigt lätt att individanpassa undervisningen när de arbetar med iPad. Andra fördelar är att den är lätt, startar snabbt, sparar under tiden och att det är lätt att skriva ut, säger Helen Jansson.

Hon berättar också att barnen snabbt förstår fördelarna och vill använda iPad:en:

- Barnen efterfrågar själva. De kan sitta här och ha klassråd och då är det en som har iPad i knäet och skriver. Det är ju ändå årskurs 1 och de kan göra det redan!

Snösätraskolan grundar sitt arbete i den pedagogik som norske Arne Trageton (pedagog och lärarutbildare) utvecklat. Han menade att skolan borde låta barnen skriva sig till läsning istället för att försöka börja med att lära dem läsa först. Han menar att när barnen lär sig skriva på datorn lär de sig snabbare och skriver bättre och längre texter längre fram.

http://www.pedagogstockholm.se/Utveckling/Las–och-sprakutveckling-NY/Las–och-spraksatsningen/Projekt/Att-skriva-sig-till-lasning/Att-skriva-sig-till-lasning-med-iPad/

UA-75648286-1