Currently viewing the tag: "IT-användning"

Skolverket gjorde, på regeringsuppdrag, en rapport om IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. De har undersökt hur man använder datorer i skolan och hur de som verkar där bedömer sin egen datorkompetens. Den släpptes i april 2010.

Resultaten visar…

 • De flesta elever använder datorer i skolan.
 • De  ämnen där man inte använder datorn så mycket är naturkunskap, teknik och engelska. I matematik använder 90%  sällan eller aldrig datorer på mattelektionerna . (år 7-9 och gy)
 • De lektioner där eleverna oftast använder datorer är svenska och samhällskunskap. Cirka 30% av gy-elever använder ofta dator på  medan närmare 40%  sällan eller aldrig gör det.
 • Det vanligaste är att eleverna (år 7-9 och gy) använder datorer i skolan för att söka information och skriva texter.
 • I gy använder 80% ofta dator i skolan för att söka information på internet.
 • Elever på studieinriktade och yrkesinriktade gymnasieprogram använder datorer i skolan ungefär lika mycket och för samma saker.
 • I de komvuxkurser som ingått har hälften av de vuxenstuderande ofta sökt information med dator.
 • sfi arbetar framförallt med språkövningar på datorn.
 • Yngre elever använder datorer i mindre utsträckning än äldre.
 • Närmare hälften av eleverna i årskurs 4-6 använder sällan eller aldrig dator i skolan. Det vanligaste är atteleverna i dessa årskurser använder dator på lektionerna i några få ämnen.
 • De flesta elever har fått lära sig om en säker och kritisk internetanvändning i skolan.
 • I årskurs 7-9 anger närmare åtta av tio elever att de har fått lära att vara försiktiga med vad de skriver eller publicerar om sig själva och att använda internet på ett schyst sätt.
 • Elever, i alla åldar, har generellt gott självförtroende när det gäller datorn och de allra flesta tycker att de är mycket eller ganska bra på att använda datorer och det finns ingen könsskillnad här. När det gällera tt tycka att man är mycket bra är det dock skillnad. Pojkar/män tycker  i något högre utsträckning, än flickor/kvinnor att de är mycket bra.

IT-användning och IT-kompetens – Skolverket

Tagged with:
 
UA-75648286-1